Quo vadis, IUDEX?! (discursul de la Adunarea anuală a judecătorilor)

Domnule Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, stimați judecători, reprezentanți ai puterii judecătorești,

Este o onoare şi un privilegiu pentru mine, în calitate de Ministru al justiţiei  să vă salut, pe toți cei  prezenți în această sală, la întrunirea anuală a judecătorilor. Vă adunați în acest format, în fiecare an, pentru a discuta cele mai importante probleme ce stau în fața corpului judecătoresc.  Si trebuie să recunoaştem, că avem despre ce discuta. Pe parcursul ultimilor 20 ani, asistăm la un proces, în care problemele în justiţie se genereează întro progresie geometrică. Ele sunt multe, unele –  foarte grave, altele întrun continuu proces de agravare. Am ajuns în locul din care se vede extrem de clar – starea de lucruri existentă nu mai poate fi tolerată.

Sistemul judecătoresc din Moldova trebuie reformat. Este un imperativ dictat de problemele existente în sector şi cerut de opinia publică, de cetăţenii ţării noastre, pe care judecătorii nu au cum să o ignore. Ba mai mult, judecătorii înșiși au nevoie de o schimbare calitativă, pe care trebuie să o simțiți atât din activitatea Dumneavoastră cotidiană, cât și din aprecierile pe care societatea o dă sistemului judecătoresc per ansamblu. Salariile magistraților sunt, desigur, sub  orice nivel al unui trai decent, numărul imens al dosarelor care-i revine fiecăruia dintre voi nu are cum să contribuie la realizarea unui act calitativ al justiției, iar timpul în care acestea sunt examinate în instanțe depășește uneori orice termeni rezonabili. Totodată, este cu desăvârșire lipsit de transparență procesul de selectare și promovare a judecătorilor, dar și a altor decizii ale organelor de autoadministrare judecătorească, iar abaterile disciplinare sunt pedepsite constant doar cu avertismente. Cel mai grav e, însă, că ÎNTREG SISTEMUL e privit drept corupt până în măduva oaselor. Asta este percepția majorității covârșitoare a cetățenilor simpli și trebuie tratată ca atare chiar dacă, şi asta este convingerea mea, este nedreaptă. Pentru că în acest sistem, o știu prea bine, lucrează suficienți profesioniști adevărați, care și-au dedicat viața acestei complicate și extrem de responsabile profesii, cu standarde morale pe care nu și-au permis să le coboare nicio dată, nici la locul de muncă, nici în viața lor privată. Și anume ei, oamenii onești, trebuie să lanseze acum o campanie de autoasanare în rândurile magistraților, fără nicio toleranță pentru cei care în numele legii săvârșesc fărădelegi, pătându-le lor bunul renume.

Reforma va fi realizată! Suntem condamnați la reușită, în pofida tuturor rezistențelor și piedicilor, de oriunde ar proveni ele. Fie că e vorba de interese obscure ale unor grupări economice, care au reușit până acum să vicieze profund funcționalitatea sistemului judecătoresc, fie că e vorba de anumiți reprezentanți ai sistemului care s-au pus în slujba acestor interese. Vom reveni, iar și iar, asupra tuturor proiectelor noastre invalidate recent sau cu ceva timp în urmă, sub un pretext sau altul, respectând toate obiecțiile rezonabile, pentru a le promova în Legislativ și a le aplica în practică.
Iar asta, pentru că este o decizie politică, adoptată de TOȚI deputații din Parlamentul Republicii Moldova, care au votat unanim pentru Strategia de Reformare în Sectorul Justiției. La începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiției a expediat deja spre aprobare Guvernului setul de propuneri legislative ce vizează organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc, în legătură cu implementarea primului pilon al Strategiei. E vorba despre un pachet de proiecte elaborat pe parcursul ultimului an în cadrul unui grup de lucru și care stabilește noi criterii – clare și transparente – de accedere și promovare în profesia de magistrat, un nou sistem de evaluare periodică a judecătorilor, precizează competențele Consiliului Superior al Magistraturii, cele ale președinților de instanțe și procedurile de examinare a încălcărilor disciplinare, reformulează noțiunea de imunitate și introduce noi funcții – de administrator, în fiecare instanță, și asistent, pentru fiecare judecător. De altfel, aceste pachet prevede și un nou statut pentru Adunarea generală a judecătorilor, cea de organ  de autoadministrare judecătorească.

Strategia cuprinde, însă, un spectru și mai larg de acțiuni necesare pentru reușita reformei. Vorbim și despre mărirea substanţială a salariilor judecătorilor, de trei ori în următorii cinci ani, reparația capitală a tuturor instanțelor judecătorești, construcția unui Palat național al Justiției, actualizarea programului de instruire continuă a judecătorilor, dar și implementarea tehnologiilor informaționale realizarea actului de justiție și activitatea cotidiană a judecătorilor.

În același timp (!), pe parcursul următorilor doi ani va fi reevaluată activitatea tuturor judecătorilor, conform noilor criterii – bazate nu doar pe cunoștințe, ci și pe rezultate, va fi revăzută procedura și efectele răspunderii disciplinare, introduse măsuri de transparentizare a tuturor deciziilor adoptate de organele de autoadministrare judecătorească și aplicat un larg și sistemic spectru de acțiuni anticorupție. Scopul acestora este de a le oferi judecătorilor onești, care își îndeplinesc plenar obligațiile de serviciu, garanția faptului că munca lor va fi recompensată pe măsură – cu un salariu pe potrivă și perspectiva unei cariere profesionale, cu stima și respectul colegilor și al întregii societăți, Dar, TOTODATĂ, urmărim să-i identificăm pe toți cei care nu corespund criteriilor necesare, nu fac față funcției pe care o dețin și care, în ciuda tuturor normelor etice și legale, aduc un prejudiciu imens nu doar propriei reputații de judecător, dar și întregului sistem judecătoresc.

Sunt perfect conștient că implementarea unor noi practici în sistemul judecătoresc nu e îndeajuns. Este mult mai important ca voi, oamenii care formează acest sistem, să renunțați la stereotipuri, comoditate sau solidaritatea prost înțeleasă – de clan, pentru a-i elimina singuri dintre rândurile voastre pe cei care nesocotesc Legea și bunul simț. Sistemul trebuie să se schimbe, și din interior, astfel încât să nu blocheze noile practici, ci dimpotrivă – să contribuie la funcționarea lor cât mai eficientă.

Părerea mea, şi sunt profund convins de aceasta, este că inițiativa reformei ar fi trebuit să apară anume din interiorul sistemului judecătoresc. Din Consiliul Superior al Magistraturii, din Asociația Judecătorilor, de la liderii acestui sistem care, în virtutea Legii sau a autorității cu care au fost învestiți, trebuiau primii să conștientizeze locul și rolul puterii judecătorești în fundamentul unei construcții statale și importanța acesteia pentru stabilitatea socială. De la cei care, înțelegând că doar prin propriile acțiuni pot schimba calitatea justiției în Moldova, că doar ei singuri sunt în măsură să reclădească cu adevărat încrederea cetățeanului în justiție, vor putea astfel să reabiliteze prestigiul profesiei de judecător. Anume o astfel de abordare ar fi dat dovada faptului că magistrații sunt cu adevărat reprezentanții uneia dintre puterile statului, cu spirit de inițiativă și capabili să-și rezolve propriile probleme. Din păcate, n-a fost să fie! De cele mai deseori, Consiliul Suprem al Magistraturii s-a complăcut într-o poziție defensivă, refuzând să-și asume orice responsabilitate și respingând sub orice pretext toate propunerile îndelung chibzuite și excelent argumentate de alții, limitându-se la discuții nesfârșite doar pe marginea unor probleme cum ar fi competențele președinților de judecătorii, dreptul Consiliului de a numi interimarii în instanțe sau nivelul salariilor pe care le primesc judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție în comparație cu cei din judecătoriile de fond. La rândul ei, Asociația Judecătorilor nu a formulat nicio singură propunere pentru Strategia de Reformare în sectorul Justiției, Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia sau pachetul de proiecte ce privește organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc. Niciuna dintre aceste instituții nu s-a manifestat nici ca inițiator al reformelor, nici ca lider în aplicarea acestora și nici ca apărător al intereselor corpului judecătoresc, eticii profesionale sau a principiilor după care ar trebui să funcționeze puterea judecătorească.

Cu toate acestea, nu voi obosi să repet că sistemul nu duce totuși lipsă de judecători cu inițiativă și responsabili. Am recepționat un șir de propuneri cu adevărat prețioase de la un șir de magistrați și președinți de instanțe, cărora vreau acum să le exprim aici recunoștința nu doar pentru contribuția lor la elaborarea acestor documente strategice, dar și pentru faptul că acum sunt convins – lucrurile pot fi și trebuie schimbate. Pentru că astfel mi-au reconfirmat că avem profesioniști cărora nu le este indiferent cum funcționează sistemul și ce cred oamenii despre judecători.

Pentru reușita tuturor acțiunilor cuprinse în Strategia de Reformare în Sectorul Justiției este necesar ca sistemul judecătoresc să-și formeze propriii lideri. Ca în interiorul acestui sistem să se formeze o masă critică de reformatori și atunci, vă asigur, o schimbare calitativă în percepția publică nu va întârzia să apară – cetățenii vă vor recompensa efortul cu un plus de încredere, de care astăzi ducem atâta lipsă.

În căutarea unor asemenea lideri, a unor adevărați reformatori, noi mizăm anume pe voi! Doar voi puteți determina Consiliul Superior al Magistraturii să devină un apărător dezinteresat al reputației judecătorilor. Sunteți în drept s-o faceți și pentru a reuși puteți crea noi asociații – pentru susținerea reformei, a tinerilor judecători, a judecătorilor din instanțele de fond, etc. Uniți-vă și organizați-vă pentru a putea vorbi într-o singură voce, în apărarea intereselor voastre și a întregii societăți, în numele adevăratei Justiții.

Noi toți, avem un scop comun – să edificăm în Moldova un sistem judecătoresc eficient și transparent, cu care s-ar putea mândri și cetățenii, și judecătorii învestiți cu încrederea acestora. Deveniți lideri ai intereselor acestei societăți și atunci vom reuși! Şi nu uitaţi: Succesul dumneavoastră este şi succesul Republicii Moldova.

Vă mulțumesc și vă urez succes.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Quo vadis, IUDEX?! (discursul de la Adunarea anuală a judecătorilor)

  1. Octavian C says:

    Bravo, dle Ministru. Vorba personajului Sci-Fi: “Resistance is futile!”

  2. Emotionant discurs.
    Si drept la tinta: reformele vor avea succes doar cind insasi judecatorii vor dori acest lucru. Initiativele venite din afara sistemului sunt primite cu greu, altele respinse cu inversunare.
    Succes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *