Reforma avocaturii: Un succes al Guvernului care nu poate fi digerat de opozanţi!

Inclusă in programul de guvernare, ca parte a reformei in justiţie. Începută imediat după desemnarea Guvernului. Realizata cu greu, inclusiv datorită obstrucţionarii din interiorul alianţei. Promulgată cu o intirziere, care pare cel puţin stranie.

Well. S-a facut!

A fost considerată de experţi straini drept “un mare pas inainte” și indiscutabil, reprezintă o realizare a Guvernului in reformarea justiţiei. Aşa cum însă, succesele guvernului nu pot să bucure opoziţia, iar orice reformă deranjeaza, în special pe cei vizaţi(or trebuie să se conformeze unor noi exigenţe), se încearcă blocarea ei. Tentative au fost făcute pe toată durata procesului de adoptare a legii. Acum, a mai rămas ultima redută – Curtea Constituțională, care urmează să examineze o sesizare a comuniștilor.

Miezul acestei reforme ține de fortificarea instituției avocaturii, care, așa și nu a devenit un actor important la înfăptuirea justiției pe durata ultimilor 20 ani. Alături de alte prevederi importante, cea care a deranjat foarte multă lume ține de excluderea persoanelor necalificate din sistemul de reprezentare în fața instanțelor de judecată. A fost posibil prin împuternicirea exclusiv a avocaților de a apărea în fața judecătorilor. Rațiunea, a fost una cit se poate de simplă: toți cei care întrunesc condițiile de a deveni avocat (adică, sunt cel puțin juriști) vor putea lua licența de avocat în perioada de 1,5 ani de pînă la intrarea acestor norme în vigoare. Cei care nu au studii juridice (și apriori nu pot oferi asistență juridică), ci doar abilități de a discuta cu judecătorii și de a face aranjamente, se exclud automat din sistem. Alături de instituirea obligației avocatului de a participa la cursuri de instruire continuă și de schimbări structurale a organelor de autoadministrare, care sunt chemate să fortifice Baroul, rezultatul scontat nu trebuie să întîrzie.

Nu am inventat nimic nou, prin acest sistem. În toată lumea civilizată, asistența juridică în fața Curților o oferă exclusiv avocații. În foarte multe țări din lume, toate (!) serviciile juridice se oferă exclusiv de avocați. Doar cei care vin din URSS păstrează vechea moștenire. Acum rămîne să credem, că Înalta Curte nu ne va trimite Back to USSR. Sper în clarviziunea judecătorilor acestei ultime instanțe, or, nu poate fi contrar drepturilor omului o stare de normalitate, unanim acceptată în țările Uniunii Europene. Atit Punkt

This entry was posted in Ginduri. Bookmark the permalink.

One Response to Reforma avocaturii: Un succes al Guvernului care nu poate fi digerat de opozanţi!

  1. Pingback: Despre o hotărîre a Curții Constituționale. Una importantă | Oleg Efrim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *